HOLISTISKE BEHANDLINGSFORMER

Alternative behandlingsformer

Alternative behandlingsformer

Når en hest har symptomer et sted, er der mange måder at behandle den på. Metoderne kan overordnet deles i to grupper – de allopatiske (dvs. man bruger midler, der dæmper symptomer, som stoppende midler ved diarré, antiemetika ved kvalme, syredæmpende medicin ved for meget mavesyre) man lægger altså låg på symptomerne – symptombehandling. Så er der de såkaldte alternative, eller hvad jeg finder det bedste ord, holistiske (Latin: holos = helhed) metoder, hvor man forsøger, at grave et spadestik dybere og forstå årsagen til problemerne. De er karakteriseret ved, at man ser på helheden, altså på alle patientens problemer og personlighedstræk.

Kort sagt symptombehandling versus årsagsbehandling, når vi taler om mere kroniske tilstande.

Den allopatiske medicin har specielt sin force ved akutte problemer, som en brækket knogle, infektioner, akutte smerter, behov for operationer, f.eks. kejsersnit eller operation for blindtarmsbetændelse, her er det sjældent den holistiske medicin man skal vælge. Man kan dog sagtens kombinerer de to metoder til komplementære behandling, også i akutte tilfælde. Kolik er et eksempel, hvor den smertestillende medicin er nødvendig for at få patienten i ro, vand og olie ned i gennem tarmsystemet for at løsne en forstoppelse op samt akupunktur for at få gang i tarmene og homøopati for at normaliserer systemet.

De allopatiske metoder er dem dyrlæger er blevet trænet i på veterinær uddannelsen på KU under studiet og benytter sig af behandling med forskellig slags medicin og operationer.

De holistiske metoder omfatter bl.a. akupunktur, manipulation i form af kiropraktik eller osteopati, kranio-sakral terapi, urtemedicin, homøopatiske midler mv. De fleste af disse metoder er meget gamle og har bevidst deres værdi gennem hundrede – ja endda tusinde af års ”overlevelse”, men de er ikke alle afprøvede efter nutidens standarter med det man kalder randomiserede, kontrollerede, dobbelt blindforsøg. Derfor anerkender ikke alle dyrlæger/læger metoderne. Det er simpelthen fordi, man ikke kan bruge de anerkendte forskningsmotoder til allopatiske forsøg, hvor man tager ét stof og tester op imod ét symptom på en stor gruppe mennesker for at bevise stoffets effekt, når man i hollistisk medicin ser på alle patientens symptomer samtidig og derfor individualiserer behandlingen. Kort sagt så kan man godt finde mange personer med hovedpine, men når man spørger ordentligt ind til hovedpinens karakteristika og patientens andre symptomer, så er det meget svært, at finde flere, der har nøjagtig den samme hovedpine, de skal altså ikke have nøjagtig den samme behandling. For at kunne få flere holistiske metoder anerkendt, er systemet nødt til at anerkende andre forskningsmetoder, som iøvrigt allerede findes (f.eks. i social forskning). Det er absolut muligt, men om der er vilje i systemet til det, er en helt anden ting.

Når symptomer har stået på længe og er de det, vi kalder “kroniske” (latin: kronos = tid), så kan der være flere lag, der skal tages af, for at komme ind til kernen eller årsagen om man vil, til problemet. Det kan være som at pille et løg. For mig handler det utroligt meget om at forstå patientens stress niveau, fordi stress forhindre kroppen i at hele. Så snart det sympatiske “overdrive”, altså stress niveauet bliver reduceret, kan det parasympatiske system komme til at skabe ro og dermed regeneration af celler, opbygning af kroppen og oprydning af affaldsstoffer, som f.eks. rengøring af hjernen, nedbrydning af udslidte celler og fjernelse af CO2 og dermed forbedre iltningen. Det er simpelthen grundstenen i at påvirke kroniske symptomer til heling. Jeg oplever meget ofte, hvordan smerter fastholder et højt stress niveau, der kan komme til udtryk som angst, vrede/aggression eller tilbagetækken/ freez adfærd. Ved at løsne op i kroppen, dens fascier, muskler, led og kranio-sakrale system, kan der ske en utrolig åbning. Negative følelser bindes ofte i den fysiske krop, bl.a. fordi der er mange sympatiske receptorer i fasciern, så der opstår anspændthed og stivhed i vævet. Når det slipper, dæmpes stess niveauet sammen med smerterne, de to ting hænger meget tæt sammen.

Herefter er det muligt, at få optimeret kroppens bevægelighed mest muligt og samtidig se hvilke symptomer det efterlader fra hud, hove/negle og identificerer om der er problemer i de indre organer, som så bliver næste led i behandlingsplanen. Det betyder også, at når nogle symptomer er væk, kan andre dukke op, meget ofte nogle, der har være der før. Når det sker ved man, at man bevæger sig ind igennem lagene. Er patienten kendt med f.eks.mavesår eller en leverforgitning starter man selvfølgelig der.

Når der kommer ro på systemet er det muligt at tage fat i det man i homøopatien kalder “obstacles to cure” eller de mere udefra kommende faktorer, der kan forhindre heling. Hos mennesker kan det være misbrug, usunde relationer til andre, dårlig kost, for lidt motion og forkerte søvnmønstre. Hos dyrene kan det tilsvarende dårligt foder, forkert behandling eller brug, påvirkning fra artsfæller, staldforhold osv. Når der kommer ro over systemet, bliver det også lettere for mennesker, at give slip på de dårlige vaner, der ofte er en måde at dæmpe stressniveauet på. Hos dyrene kræver det i nogle tilfælde meget observation for at forstå, hvad der skal laves om og megen information til ejerne for at få gang i ændringerne. Noget man ofte ser hos hestene, er at så snart de har mindre ondt og er mindre stressede, ændre de opførsel i flokken, slås mindre, bliver mere accepteret af de andre, begynder at lege og lægger sig og hviler mere. Alt sammen noget der fremmer heling.

Det gælder med holistisk medicin som med alleopatisk medicin, at når der er kommet forandringer i væv, f.eks. gigtforandringer i led eller fibrosering i organer, så er det meget vanskeligere at have med at gøre, de/det forsvinder ikke, men smerte niveauer kan alligevel sænkes og funktionen optimeres indenfor en vis grænse.

Mange mennesker føler ikke, at de selv eller deres heste bliver hjulpet med deres sygdomme gennem det allopatiske system, og søger derfor de holistiske metoder.
Da læger/dyrlæger ikke har været så gode til at tilbyde disse metoder, er der dukket utrolig mange lægfolk (folk der ikke har en læge/dyrlægeuddannnelse) op der tilbyder behandling med metoderne. Der er selvfølgelig mange veluddannede folk imellem, men desværre også folk, der absolut ikke hjælper patienterne – måske desværre tværtimod.

I DK er vi desvære meget bagefter på den holistiske front i det offentlige system, mens man I Schweiz anerkender og betaler for holistiske metoder udført af læger til mennesker. Ligesom man i Tyskland har en heilpraktiker uddannelse, der dækker de holistiske metoder, som mange læger også har taget. I Israel kræver man at alle læger, skal gennemgå et 60 timers kursus i holistiske metoder, så man i det mindste ved hvad de kan og selvfølgelig ikke kan. På lægestudierne i Danmark har man læger til at undervise i holistiske metoder, der aldrig har taget en uddannelse i dem og det går kun ud på at forkaste dem og advarer imod dem. Underligt for man beder da ikke en slagter om at undervise i anatomi eller? Samtidig ved man at omkring 50% af alle kræft patienter også benytter sig af holistisk behandling ved siden af det offentliges kræft behandling, især for at styrke og opbygge kroppen og immunforsvaret, hvilket giver god mening.


Dyrlæge

Bliver ens hest syg, fungere den ikke i ridningen, bliver halt eller får ondt i ryggen skal man kontakte sin dyrlæge før man kontakter en alternativ behandler for at få stillet en ordentlig diagnose, det er nemlig grundlaget for en korrekt behandling. Denne behandling kan så godt være fra gruppen af komplementære metoder f.eks. akupunktur og manipulation.

RIKKE SCHULTZ, DYRLÆGE

DYRLÆGE RIKKE SCHULTZ – SER MED ET HELHEDSSYN, NÅR SMIDIGHEDEN ER VIGTIG OG HOLDNINGEN BETYDER NOGET